Para sa aming community na walang-sawa ang suporta, may napakagandang balita ang Playpark Special Force para sa inyo. LIVE na ang bagong security system na ang Playpark Special Force na hahanap sa mga TPP. Kapag may natuklasang TPP, salamat sa system na ito, hindi lang ang gamer ang maaaring ma-block pati ang mismong PC unit ay hindi na makakalaro ng Playpark Special Force.

Click ang LINK na ito upang makita kung paano mo maaaring i-download at install ang full game client ng Playpark Special Force Online.

Kung may mararanasan kang problema maliban sa mga nakasaad sa FAQ na ito, maaaring lapitan ang aming Support Team gamit ang iBox (http://www.playpark.com/ph/page/iBox).

 

Narito ang mga Frequently Asked Questions tungkol sa aGate:

A. “Cannot find ‘miss32.dll’. Please re-install this application.” Error:

Narito ang mga posibleng solusyon para ayusin ang error na ito:

  1. Re-install ang iyong Playpark Special Force Client.

– Maaari mong i-download ang full client installer nang direkta mula sa link na ito: http://manual-sf.playpark.ph/SF/manual-sf/v1149/SpecialForce.exe

2. I-update ang Net Framework sa iyong PC:

– I-download at install ang update .Net Framework mula sa link na ito: https://www.microsoft.com/net/download/framework

B. “Please download and install manual patch.” error:

 

 

Para ayusin ito, i-download at install ang April 25, 2017 Manual Patch. Tignan ang Manual Patch Installation guide sa ibaba:

 

  1. I-download ang Manual Patch sa link na ito: http://download.playpark.com/en-ph/detail/272

 

  1. Extract ang “SpecialForce_20170425_Manual_Patch.zip” file papunta sa iyong Special Force folder.

 

  1. May magbubukas na confirmation window, i-click lamang ang “Yes to All”.

 

 

  1. Subukan nang i-run ang Special Force.

 

C. Ang mga notice na ito: (1) “Suspicious program detected! Process: *****” or (2) “Playpark SF has blocked your PC.”

 

 

 

Ibig sabihin ng error na ito ay may nakitang Third Party Program ang aGate na pumapasok sa iyong injected game client. HINDI ka maaaring maglaro sa loob ng isang (1) oras. Pagkatapos ng oras na ito, siguraduhin mong walang third party program ang iyong PC at wala kang bubuksang mga programang ito upang hindi na lumabas ang error na ito. Patuloy na lalabas ang error hangga’t may ginagamit kang third party program.

 

D. “aGate Time out. please Restart.”

 

Ibig sabihin nito na may kaunting antala ang pag-run ng aGate sa iyo. Kailangan mo lamang buksan muli ang iyong game client matapos i-click ang “ok”.